Vind jouw ideale match: de subjectline

Thermen Bussloo

Leestijd 5 min.

E-mailmarketing. Het draait allemaal om aandacht. Het begint al bij de inbox, waar je natuurlijk niet genegeerd wilt worden. De eerste indruk is alles. Overtuig de ontvanger met een sterke subjectline.

Deze case gaat over een promotiemailing van Thermen Bussloo met een aanbieding die slechts 72 uur geldig is. Thermen Bussloo gebruikte hiervoor altijd dezelfde subjectline voor de gehele verzendgroep. Aan de hand van testen zijn er nieuwe inzichten opgedaan over de inzet van de subjectline.

Optimaliseren van de subjectline van de 72-uurs-mailing.

Door verschillende versies van de subjectline te testen kom je er op een eenvoudige manier achter wat het beste werkt.

Positieve invloed op de open rate met een gepersonaliseerde subjectline. Voornamelijk bij ontvangers die de 72-uurs-mails nog niet eerder hebben ontvangen.

Een subjectline test kan heel simpel zijn en toch erg effectief.

Voorbeeld e-mail 72-uurs-actie

Het begint met het opzetten van de juiste groepen

De database werd gesplitst in twee groepen, daarnaast werd er een controlegroep aan toegevoegd. De ene groep had de desbetreffende e-mail al eerder ontvangen, zij waren bekend met de inhoud. Voor de andere groep zou het de eerste keer zijn dat ze de e-mail ontvangen.

De indeling was als volgt:

Database 100%
Niet eerder 72-uurs-mail ontvangen Wel eerder 72-uurs-mail ontvangen
Niet gepersonaliseerd 2% 3%
Gepersonaliseerd 2% 3%
Controlegroep 90%

Maak het persoonlijk

Ons voorstel was om deze groepen anders te benaderen en de impact te testen. Vervolgens is per groep een versie A en een versie B getest, de snippet is hierbij hetzelfde gebleven.

Groep Subjectlines Snippet Redenatie
Wel eerder 72-uurs-mail ontvangen A: Mevrouw van Dam, ontdek Hotel Thermen BusslooB: Ontdek Hotel Thermen Bussloo Nu al vanaf €79,50 p.p.Nu al vanaf €79,50 p.p. Deze ontvangers zijn al bekend met de 72-uurs-mailing. Daarom kiezen we voor een algemene subjectline waarmee nadruk wordt gelegd op het bezoeken van het hotel zelf.
Niet eerder 72-uurs-mail ontvangen A: Mevrouw van Dam, nog maar 72-uur! Kom ontspannen in Hotel Thermen BusslooB: Nog maar 72-uur! Kom ontspannen in Hotel Thermen Bussloo Nu al vanaf €79,50 p.p.Nu al vanaf €79,50 p.p. Voor deze mensen is de 72-uurs-actie nieuw en daarom verwachten we hierin dat de urgentie (72 uur) belangrijk is.
Controle groep 72 uurs hotelactie – vanaf € 79,50 p.p. Kom ontspannen bij Thermen Bussloo Deze groep krijgt dezelfde subjectline als de voorgaande keren.

Persoonlijk zijn wint!

Na de uitvoering van deze test waren de resultaten al vrij snel duidelijk, de gepersonaliseerde versie van de subjectline heeft in beide gevallen tot een duidelijk hogere open percentage geleid.

Open percentage Niet eerder 72-uurs-mail ontvangen Wel eerder 72-uurs-mail ontvangen
Niet gepersonaliseerd 45,1% 32,3%
Gepersonaliseerd 54,3% 36,4%
Controlegroep 31,4%

En hoe zit het met de kliks?

In het klikpercentage zijn niet zulke grote verschillen terug te zien, wat natuurlijk te verklaren is door het feit dat de inhoud van alle mails hetzelfde was. Het zou wel kunnen dat mensen sneller klikken omdat persoonlijk aangesproken zijn. Echter is het absolute aantal kliks aanzienlijk hoger bij de gepersonaliseerde versie. Door de hogere open rate is een grotere groep bereikt en hebben er met hetzelfde klik percentage dus meer mensen de website bezocht.

Klik percentage Niet eerder 72-uurs-mail ontvangen Wel eerder 72-uurs-mail ontvangen
Niet gepersonaliseerd 14,1% 7,3%
Gepersonaliseerd 14,2% 7,8%
Controlegroep 7,8%

Dus.. wat leren we hiervan?

Uit deze test kunnen we dus het volgende opmaken:

  • Een gepersonaliseerde subjectline heeft een positieve invloed op de open rate, (deze is gemiddelde 6,65% hoger).
  • Dit geldt vooral bij de ontvangers die de 72-uurs mails nog niet eerder hebben ontvangen (verschil van 9,2%).

Hoe nu verder?

  • De eerste keer slaat de personalisatie wellicht beter aan dan wanneer dit continue herhaald wordt en het dus geen verassing meer is. Bekijk het dus op lange termijn, door middel van vervolgtest(en). Hetzelfde geldt voor het vermelden van de beperkte beschikbaarheid, dit zal ook vaker getest moeten worden.
  • In de herhaaltest zullen de subjectlines voor beide groepen omgedraaid worden, om zo te zien wat de impact is. Over het algemeen zien we dat het toevoegen van een zekere vorm van urgentie en tijdsdruk in de subjectline altijd goed werkt, daarom zijn we benieuwd naar de uitkomsten van deze test.
  • Daarnaast is het goed om te onthouden dat de ontvanger graag verrast wil worden, houd je dus niet aan 1 subjectline vast. Continue vernieuwing is uiteindelijk de sleutel tot succes. Verras je ontvanger.

Meer succesverhalen