Klanten binden met eventgericht e-mailen

Thermen Bussloo

Leestijd 6 min.

“Hoe zorgen we via het kanaal e-mail voor meer binding met onze gasten en beleving. En hoe kunnen we zorgen voor meer bezoeken en extra omzet?”

Een bezoek aan Thermen Bussloo is vooral beleving. Hierop speelt Thermen Bussloo in met haar e-mailings. Zo zijn er andere een voor- en napretcampagne en een verjaardagscampagne ingericht. In de e-mailings binnen deze campagnes staat de beleving centraal, maar is ook gedacht aan een upsellmoment in de vorm van een gerichte aanbieding.

Daarnaast zijn er in verschillende andere e-mailmomenten de acties en aanbiedingen afgestemd op het gedrag van de gast. Met deze persoonlijke benadering voelt de gast zich meer betrokken en sluiten de e-mailings aan op zijn of haar wensen. Thermen Bussloo zet hiermee e-mail veelzijdig in, om de binding met en de beleving van de gasten te stimuleren. Welke bijdraagt aan meer bezoeken en extra omzet!

Sinds de start van de intensieve samenwerking voert Add to Favorites de e-mailactiviteiten full service voor Thermen Bussloo uit, waarbij er een beroep gedaan wordt op onze expertise. Samen met Thermen Bussloo ontwikkelen we concrete ideeën, waarbij er met e-mail direct ingespeeld wordt op de wensen en verwachtingen van de gasten. Met deze benadering zorgen we samen voor beleving, meer bezoeken en extra omzet. We blijven ons samen inzetten om de kracht van het e-mailkanaal optimaal te benutten.

Beleving

Door de hoge mate van beleving die een bezoek aan Thermen Bussloo met zich meebrengt en de binding die de gast moet ervaren komt e-mail als middel het beste tot zijn recht wanneer het wordt ingezet om de gasten gericht en persoonlijk te benaderen. Dit uiteraard gepaard met het juiste moment van verzenden.

Zo worden e-mails gestuurd op relevante momenten en met gebruikmaking van de gegevens uit het klant- en kassasysteem. Hierdoor zijn de e-mails persoonlijker, gerichter en relevanter en daarmee meer succesvol. De e-mailstrategie moet bovendien naast een aantal vaste contactmomenten per jaar en een aantal momenten aan de hand van het gedrag van de ontvanger benutten. Hiermee ontstaat een goede gedifferentieerde e-mailstrategie. Daarnaast is het inspelen op bijvoorbeeld het bezoek van de gast van belang en kan dit contactmoment benut worden om naast klantbinding upsell te generen. Door uitbreiding van het bezoek met bijvoorbeeld een behandeling of het stimuleren snel weer terug te komen in de e-mail na het bezoek. Alle communicatie en inhoud is positief en servicegericht; de extra verkoop is een keuze van de gast. Hier wordt binnen de e-mailings niet direct op aan gestuurd.

De campagnes

Om niet direct vanaf het begin te hard van stapel te lopen, zijn er pragmatische keuzes gemaakt voor het inrichten van ten eerste drie eventgerichte e-mailcampagnes. Alle drie de campagnes zijn automatisch draaiende campagnes in de campagne module van Tripolis op basis van vooraf gestelde afspraken en dataeisen.

1) Verjaardagse-mail 
Bij het uitvragen van de gegevens van de gast wordt ook de geboortedatum van de gast gevraagd. Dit leent zich uitstekend voor een verjaardagse-mail met een leuke aanbieding. Deze persoonlijke benadering zorgt voor meer beleving en betrokkenheid. Op basis van de geboortedatum ontvangt de gast vooraf een e-mail om hem/haar alvast te feliciteren. Met hierbij de mededeling dat op hun verjaardag ze gratis gebruik mogen maken van de thermen en om ze een kopje koffie/thee met gebak voor twee personen aan te bieden. Hiermee genereert Thermen Bussloo naast de attentiewaarde automatisch ook upsell als de jarige inderdaad een andere persoon meeneemt.

2) Voorpret e-mail
Na elke reservering wordt er een voorpret e-mail verstuurd. De voorpret e-mail brengt de gast vooraf alvast in de juiste sfeer, waarmee de beleving en binding al van start is gegaan. Ook bevat deze e-mail een upsell element voor bijvoorbeeld horeca, beauty of een arrangement.

3) Napret e-mail
Na het saunabezoek wordt er een napret e-mail verstuurd. De napret e-mail komt nog even terug op de beleving van het bezoek aan Thermen Bussloo. De attentiewaarde ligt hierin het herbeleven van een fijne dag uit. En stelt de ontvanger in staat om aan te geven wat hij/zij van de dag vond. De meningen van de gasten zijn belangrijk om verder op te acteren. In een later stadium willen we ook naar een napret e-mail met een specifieke upsell erin.

Vervolg

Met de juiste data, selecties en de juiste content, kan er gerichter en persoonlijker gemaild worden. Door in te spelen op specifieke events en de aanwezige gegevens op de juiste manier in te zetten, ervaart de gast de e-mailings als relevant(er). Zo benut Thermen Bussloo het kanaal e-mail vele malen beter, waarbij betrokkenheid gecreëerd wordt en een uitgelezen kans biedt voor upsell mogelijkheden.

Thermen Bussloo is hiermee klaar om vervolgstappen te ondernemen en bewijst dat het kanaal e-mail, wanneer op de juiste manier ingezet, bijdraagt aan het verhogen van de upsell en klantbinding. Add to Favorites zal nauw betrokken blijven om Thermen Bussloo uitgebreid te ondersteunen. De volgende eventgerichte campagne staat al klaar.

Meer succesverhalen