Inspelen op interesses van klanten

Bruna

Leestijd 5 min.

De samenwerking tussen Bruna en Add to Favorites begon medio 2009 vanuit de gezamenlijke overtuiging dat de e-mailactiviteiten van Bruna veel effectiever konden. Bruna verzond op dat moment iedere twee weken een e-mailnieuwsbrief, die niet het gewenste resultaat opleverde en niet leidde tot trouwe lezers die regelmatig bestelden.

Stap één was het creëren van een helder beeld van de positie van e-mail bij Bruna. Hiervoor hielden we brainstormsessies met medewerkers, waarbij kernvragen aan bod kwamen. Wat is de rol van e-mail binnen de organisatie? En wat willen we bereiken met e-mail? Welke communicatiemomenten zijn er? Welke randvoorwaarden zijn er voor succes? En waar zit de klant wel en niet op te wachten?

Helder advies

De uitkomsten van deze sessies koppelden we aan onze visie, die uitmondde in een helder advies: richt je met e-mail op loyaliteit en behoud. Daarmee vergroot je de kans dat een klant die online een aankoop heeft gedaan, daarna ook klant blijft en nog belangrijker: nogmaals een aankoop doet. De e-mailactiviteiten zijn hier vervolgens op ingericht.

Betrokkenheid en relevantie

In de nieuwe werkwijze verstuurt Bruna meer op de interesses van de ontvanger afgestemde e-mails. Daarnaast wordt actief gekeken naar gedrag en aankopen uit het verleden. De e-mails worden hier op afgestemd.

Doordat ook service e-mails (bijvoorbeeld na verkoop) zijn ingericht, ontvangt de Bruna-klant meer dan alleen commerciële berichten. Hiermee stimuleert Bruna de betrokkenheid bij het merk en levert het content die klanten – zeker de vaste – graag lezen.

Visie

De werkwijze van Bruna sluit daarmee naadloos aan bij de visie op e-mail van Add to Favorites, dat gebaseerd is op de overtuiging dat e-mail veel meer is dan een marketingkanaal alleen.

Om de nieuwe werkwijze mogelijk te maken, brachten we de database van Bruna op orde, zodat de uitgever gericht kan inspelen op klantprofielen. Ook ontwierpen we nieuwe templates.

Aanjager

Sinds de start van de samenwerking voert Bruna de e-mailactiviteiten zelf uit, waarbij het dikwijls een beroep doet op onze expertise. En zoals bij al onze klanten hebben we ook bij Bruna een belangrijke rol als aanjager. We bewaken de lijn, zodat Bruna vasthoudt aan de gekozen koers. Bovendien bieden we praktische oplossingen in software, design, ontwikkeling van templates en full service werkzaamheden bij ondercapaciteit.

Meer succesverhalen