Heldere strategie als basis

Delta Lloyd

test een

test twee

Leestijd 5 min.

Om meer aan te sluiten bij de wens van tussenpersonen en de interne organisatie, wilde Delta Lloyd Bank een grotere rol voor e-mail. Een goed e-mailproces is voor de bank van vitaal belang voor de informatievoorziening. Begin 2010 riep de bank daarom de hulp in van Add to Favorites. In de periode daarna implementeerden wij voor Delta Lloyd Bank een nieuwe strategie, met bijbehorend e-mailsysteem.

Automatiseren

Uitgangspunt bij de start van de samenwerking was het handwerk zoveel mogelijk te automatiseren. Hierdoor bleef de foutmarge laag, de veiligheid optimaal en het inzicht in de geboekte resultaten maximaal.

Belangrijk punt was dat veel e-mailmomenten die Add to Favorites met Delta Lloyd Bank had bedacht alleen bedoeld waren voor een selecte groep ontvangers. Wij tackelden dit vraagstuk door een scherpe procedure voor registratie en permissie te formuleren en gebruik te maken van de al bestaande relatie. Interne afdelingen voor de controle zijn hier direct bij betrokken.

Uitbesteden van werk

Nog steeds ondersteunen we Delta Lloyd Bank met een full service dienstverlening. De bank levert de content van elke e-mailing, waarna wij alle overige stappen verzorgen: opmaken, testen, verzenden, analyseren, rapporteren – het hele traject.

Volop profiteren

Binnenkort zetten Delta Lloyd Bank en Add to Favorites de volgende stap. Samen maken we werk van de consumentencommunicatie. Ondertussen profiteert de bank nog volop van het systeem dat wij hebben neergezet.

Meer succesverhalen