Gericht en persoonlijk e-mailen leidt tot flinke conversieverhoging

Bruna

Leestijd 5 min.

Wat was de vraag van de klant?
Hoe kunnen we er voor zorgen dat de e-mails structureel verbeteren en meer conversie opleveren?

Wat is de oplossing?
De oplossing was eigenlijk wel bekend bij Bruna en heel praktisch van aard. Meer conversie kun je bereiken door relevanter te communiceren. Relevantie zit dan in de boodschap, de doelgroep en content van de e-mail en aanbiedingen. Om dit goed te doen, ontbrak het aan voldoende tijd en focus. Daar leverde Add to Favorites de oplossing: capaciteit, kennis en praktische realisatie.

Wat heeft Add to Favorites bijgedragen?
Met een e-mailspecialist vanuit Add to Favorites aanwezig bij Bruna om mee te denken, concrete voorstellen te doen en invulling direct te realiseren, konden betere praktische keuzes gemaakt worden. Daarnaast kon hierdoor direct ingespeeld worden op de wensen en behoeften van Bruna en snel over en weer worden geschakeld. Een halve dag per week deze ondersteuning bleek al voldoende.

Een goed voorbeeld van hoe Add to Favorites pro-actief advies geeft en concrete oplossingen biedt voor de klant.

Meer weten? Lees de hele case hieronder!

Een nieuwe aanpak

In eerste instantie moest duidelijk zijn wat er onder conversie verstaan werd bij Bruna. Dit is onder andere het sitebezoek naar aanleiding van de e-mail, het aantal opens en clicks, maar vooral het koopgedrag is van belang. Hoeveel orders zijn er uit de e-mail gekomen en wat is het totaalbedrag wat is omgezet? Dit wetende is de e-mailspecialist aan de slag gegaan. Allereerst met de data, contactgroepen, contactdruk en daarna met de content.

In de wekelijkse e-mailcampagne maakte Add to Favorites een alternatief van de Bruna e-mail met gerichte content en een persoonlijke benadering voor verschillende doelgroepen. Iets waarmee Bruna graag wilde beginnen, maar niet voldoende tijd en aandacht voor had. Daarnaast werd direct de per e-mail benaderbare base door enkele praktische keuzes en adviezen uitgebreid met een groot aantal adressen.

Deze nieuwe aanpak is gedurende een periode van 6 weken herhaaldelijk getest. Gezien het feit dat het uitvoeren van één test geen garantie biedt.

Helder advies en betrokkenheid

De aanwezigheid van de e-mailspecialist on the job, mondde uit in helder advies, goede samenwerking en een beter gebruik van het e-mailkanaal.
In de nieuwe werkwijze verstuurt Bruna e-mailings afgestemd op de ontvanger, waarmee de ontvanger meer relevante informatie krijgt en content afgestemd is op zijn situatie. Ook weer door simpele keuzes te maken: mannen anders te benaderen dan vrouwen evenals bijvoorbeeld de eBook koper.

Conclusie – Conversieverhoging

Dat de inzet van een e-mailspecialist bij Bruna heeft bijgedragen de doelstellingen van conversieverhoging te behalen, blijkt uit de resultaten. Het gerichter e-mailen, leverde een aanzienlijke toename van de opens en clicks op. Daarnaast is er vanuit de niet actieve openers een groot percentage verschoven naar actieve openers. Nog belangrijker; er werd ook daadwerkelijk meer besteld binnen de groep die gericht benaderd was.

Vervolg

Met de juiste data, selecties en specifieke content, kan er gerichter en persoonlijker gemaild worden. En benut Bruna het kanaal e-mail vele malen beter. Daarnaast werkt Bruna aan een lange termijn relatie met hun ontvangers en zijn de e-mails slimmer qua personalisatie en content.
Bruna is klaar om vervolgstappen te ondernemen en te bewijzen dat het kanaal e-mail, wanneer op de juiste manier ingezet, bijdraagt aan het verhogen van de conversie, klantbinding en eigen knowhow. Hierbij zal Add to Favorites nauw betrokken blijven om Bruna hierin te blijven ondersteunen.

Ook u en uw organisatie kunnen we van dienst zijn bij het persoonlijker en gerichter e-mailen. Een stap verder te gaan in e-mailmarketing en hiermee de conversie te verhogen.

Over Add to Favorites

Add to Favorites verzorgt klantcommunicatie en marketing via het kanaal e-mail. Dit doen zij door middel van het ‘total e-mail’ model, vanuit de overtuiging dat e-mail meer is dan een marketingkanaal alleen. Of e-mail nu wordt ingezet voor marketingdoeleinden of het benut wordt als volwaardig en direct communicatiekanaal – met Add to Favorites presteert u beter, terwijl u kosten bespaart. Add to Favorites verzorgt klantcommunicatie en marketing via het kanaal e-mail onder meer voor: Bruna, Essent, Stop Aids Now!, OHRA, Thermen Bussloo en de Gemeente Den Haag.

Meer succesverhalen