Privacy- en cookieverklaring

Wanneer je gebruik maakt van onze website(s), zoals bijvoorbeeld het aanvragen van white papers of het invullen van ons contactformulier of anderszins gebruik maakt van Add to Favorites diensten, worden de door jou verstrekte en gebruikte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt. Binnen Add to Favorites is de afdeling marketing en sales verantwoordelijk voor het verwerken van deze persoonsgegevens.

Add to Favorites vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Add to Favorites verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website http://www.addtofavorites.nl;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website waaronder maar niet beperkt het verlenen van gratis diensten;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • het voor jou mogelijk te maken om een webpagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld LinkedIn;
 • het opnemen van contact met jou, indien hierom wordt verzocht;
 • om je via een e-mailnieuwsbrief, serviceberichten of andere (al dan niet elektronische) berichten en kanalen te informeren over relevante en/of noodzakelijke Add to Favorites producten/diensten.
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening.

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij verwerken in voorkomende gevallen de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • Bedrijfsnaam- en -gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • Titulatuur, voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woon/vestigingsplaats, (mobiel) telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres) van de contactpersoon;
 • Bankrekeningnummer van onze opdrachtgever;
 • IP-adressen;
 • (Marketing)permissie(s);
 • Open- en clickgedrag in e-mailings;
 • Gebruik van soort devices.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken je gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat:

 • alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens;
 • de toegang tot jouw gegevens is afgeschermd;
 • onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Add to Favorites gebruikt Google Analytics zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben op 25 oktober 2017 een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Google’s Privacy Policy.

In- en uitschakelen cookies

In je browser kan je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Websites van derden

Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op die andere websites. Add to Favorites is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Jouw rechten

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kan je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over Add to Favorites via e-mail, telefoon, post en/of SMS mits deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan jou. Deze verzoeken mag je indienen door een e-mail te sturen naar contact@addtofavorites.nl.

Autoriteit persoonsgegevens

Heb je klachten met betrekking tot het verwerken van je persoonsgegevens? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met de Autoriteit persoonsgegevens.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Add to Favorites behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij adviseren je deze privacy- en cookieverklaring met regelmaat te lezen.

Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 oktober 2017.

Heb je na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Add to Favorites bv
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 – 7551560
E-mail: contact@addtofavorites.nl