Geplaatst op: 22 oktober 2018

Add to Favorites B.V. is per oktober 2018 gerechtigd het nieuwe Privacy Waarborg te voeren. Wij hebben het beveiligingslabel Zilver gehaald voor de security-check. Sinds mei 2018 werden de nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA sinds die datum gebruik van twee varianten van het Waarborg:  Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet & zelfreguleringscodes. Voorheen droegen we al het algemene beveiligingslabel, maar door de aanpassing in de wet zijn wij trots te mogen vermelden dat wij het nieuwe Privacy Waarborg de komende drie jaar weer mogen voeren.

 

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Nu wij het Waarborg voeren, betekent dat, dat we gecontroleerd zijn, dat we de privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met alle persoonsgegevens.

Security-check

Wij hebben met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Onze organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Zilver. Add to Favorites B.V. heeft daarmee informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance.

Meer nieuws